Centrum excelence IT4Innovations

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0070
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Globálním cílem projektu CE IT4Innovations je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií. V této souvislosti bude v projektu pořízena odpovídající výzkumná infrastruktura a vytvořeno výzkumné prostředí zaměřené na rozvoj jak výpočetních metod jako takových (IT jako předmět výzkumu), tak především nástrojů pro jejich efektivní využití (IT jako prostředek pro další výzkum či aplikační využití). Projekt CE IT4Innovarions bude postaven na spolupráci a zkušenostech pěti subjektů. Specifické cíle: a. vybudovat v České republice hlavní kompetenční centrum v oblasti řešení výpočetně náročných úloh, tzv. superpočítačové centrum; b. vytvořit kvalitní výzkuy produkující mezinárodně uznávané výsledky s výrazným aplikačním potenciálem; c. být hlavním koordinátorem a tvůrcem aktivit zaměřených na rozvoj a využití superpočítání v ČR v souladu s iniciativami a podporou EU v této oblasti; d. zabezpedukci vysoce kvalifikovaných a zaměstnatelných absolventů v oborech IT a výpočetní matematiky e. přispět k regionálnímu rozvoji zejména v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji Vizí Centra excelence IT4Innovations je stát se národním centrem exceletního výzkumu v oblasti informačních technologií v ČR s důrazem na rozvoj a aplikace superpočítačových metod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 225 655 620,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 216 292 168,00 Kč
 
Celková částka: 1 441 947 788,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena