Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22216
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 7. 2011
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření inovačního centra polymerních materiálů a technologií prostřednictvím rekonstrukce a modernizace části objektu v sídle ÚMCH, na adrese Heyrovského nám 2, Praha 6, a nákup doplňujícího přístrojového a technického vybavení. Tyto investice umožní soustředění a konsolidaci výzkumných a experimentálních kapacit ÚMCH v oblasti polymerních materiálů a technologií do nové organizační jednotky - Centra polymerních materiálů a technologií (CPMT) - zaměřené na výzkum, inovace a transfer poznatků v oblasti polymerních materiálů pro pokročilé technologie.
CPMT vznikne jako součást Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., a bude plně využívat jeho současného vědeckého a inovačního potenciálu, založeného jak na kvalitní bázi znalostní tak na dobrém přístrojovém vybavení. Jako inovační a realizační jednotka, zaměřená na další rozpracování a praktickou aplikaci výsledků výzkumu, CPMT představuje cestu k jeho zhodnocení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 532 993,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 505 821,00 Kč
 
Celková částka: 70 038 814,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena