Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21089
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování inovačně-výzkumného, školícího a informačního Centra nanomateriálů a nanotechnologií. Projekt využije inovační potenciál pracovišť AV ČR a VŠ v syntéze a aplikaci nanomateriálů propojením jejich výzkumných aktivit a mezioborových poznatků, a spojení s průmyslovými partnery. Cíl bude dosažen rekonstrukcí laboratoří v 6. patře budovy ÚFCH JH a vybavením přístrojovou a školící technikou. Vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy vyžaduje specifické syntézy a řadu technik charakterizace struktury a funkce materiálů. Přenos výsledků do praxe se potýká s chybějící infrastrukturou pro zvětšení měřítka do úrovně technologické aplikace. Cílovou skupinou jsou akademická pracoviště, malé podniky a průmyslová výzkumná centra, zajištění kritické hodnoty výzkumné kapacity, školení PhD studentů a pracovníků průmyslu. Na realizaci se bude podílet ÚFCH JH, ÚACH, VŠCHT, PřFUK, VÚAnCh, Euro Support, s.r.o. a Elmarco, s.r.o..

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 228 270,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 057 050,00 Kč
 
Celková částka: 34 285 320,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena