Akumulace FVE Výčapy

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TEDOM a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007242
Zahájení projektu: 9. 8. 2016
Ukončení projektu: 5. 12. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je součástí komplexního řešení zásobování elektrickou energií objektu v areálu společnosti TEDOM, ve Výčapech. Objekt bude napájen kombinací dvou zdrojů elektřiny (fotovoltaické panely / kogenerační jednotka). Náplní projektu je technologie akumulace elektřiny, která umožní provoz objektu v ostrovním režimu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 053 155,20 Kč
Národní soukromá částka: 1 579 732,80 Kč
 
Celková částka: 2 632 888,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena