Agro Podlužan - Rekonstrukce budovy stávající dílny

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Agro Podlužan, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013475
Zahájení projektu: 12. 6. 2018
Ukončení projektu: 17. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 23. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce budovy dílny Agro Podlužan, a.s. Dotčený objekt je evidován na katastru nemovitostí v k.ú. Prušánky pod p.č. 1554/4 a je ve vlastnictví žadatele. V rámci projektu dojde k realizaci takových opatření, která budou mít pozitivní vliv na úspory energie v daném objektu. Konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště a stropních konstrukcí a výměnu oken, dveří a vrat. Dále je navržena výměna osvětlení, výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 624 512,43 Kč
Národní soukromá částka: 1 624 512,44 Kč
 
Celková částka: 3 249 025,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena