Nová technologie výroby svítidel TREVOS

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TREVOS, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006234
Zahájení projektu: 5. 4. 2016
Ukončení projektu: 28. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení souboru strojů, které rozšíří stávající technologické vybavení firmy nezbytné pro efektivní výrobu interiérových svítidel stávajícího sortimentu výrobků a zachycení předpokládaného nárůstu objemu výroby. V rámci projektu budou pořízeny následující stroje ? ? Vstřikovací lis ? Lakovací kabina včetně aplikačních pistolí ? Rovinná bruska (bruska na plocho) ? Skladová technologie, vysokozdvižné vozíky ? 3 kusy ? Technologický soubor kontroly kvality svítidel

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 961 350,35 Kč
Národní soukromá částka: 18 499 650,65 Kč
 
Celková částka: 28 461 001,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena