Soustava vodních nádrží, k.ú. Takonín

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybářství Křtěnovice, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000944
Zahájení projektu: 1. 4. 2020
Ukončení projektu: 15. 7. 2022
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Rekontrukce stávající vodní nádrže a výstavba tří nových vodních nádrží. Pořízení vybavení pro chov ryb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 099 148,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 699 717,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 798 866,00 Kč
 
Celková částka: 5 597 731,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena