Modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity společnosti ANTREG,a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ANTREG,a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/33.00444
Zahájení projektu: 13. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 3. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu společnosti ANTREG,a.s. je modernizace ERP a CAM systému pro zvýšení vnitřní efektivity podniku. Společnost podniká v oblasti strojírenství a je možné ji charakterizovat jako společnost zaměřenou na vývoj a výrobu složitých přesných dílů malosériové výroby jak v oblasti vlastních výrobků, tak v oblasti služeb pro své zákazníky. Kromě uvedených činností se také zabývá vývojem a výrobou speciálního nářadí a v nabídce má také i další vlastní výrobky, které pravidelně inovuje. V oblasti služeb nabízí konstrukční a technologické návrhy, měření 3D, obrábění kovů, zejména odlitků, souřadnicové vrtání a broušení, elektroerozivní obrábění, tváření a výrobu dílů z plechu a předpovrchové úpravy, tryskání korundem, odmašťování, fosfátování, lakování, omílání, pokovování materiálů ve vakuu.
Současný ERP a CAM systém, který je implementován ve společnosti, je nedostačující pro další efektivní chod firmy a nevyhovuje komunikaci se zákazníky, a proto se společnost ANTREG, a.s. rozhodla zrealizovat předkládaný projekt, jehož náplní je výrazná modernizace celého ERP a CAM systému a implementace CAD systému pro vlastní vývojové a konstrukční oddělení. Modernizací stávajícího systému ERP dojde k optimalizaci plánování, řízení a celkové organizaci uvnitř společnosti. Modernizací CAM systému dojde k dalšímu rozšíření výrobních možností technologicky náročnějších produktů a k zavedení plynulého víceosého obrábění, které společnosti chybí, neboť doposud má k dispozici pouze víceosé obrábění indexové. Tím rovněž dojde k optimalizaci výrobního procesu, ke zvýšení efektivity tvorby simulovaných technologických postupů. Při simulaci CAM odhalí možné kolize, a tak předejde havarijním stavům. Projekt bude primárně zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti firmy na tuzemském trhu a podpoření expanze na trhy zahraniční. Další důležité přínosy společnost vidí v celkovém zvýšení produktivity a zavádění stále více technologicky náročnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 209 745,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 389 955,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 599 700,00 Kč
 
Celková částka: 5 199 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena