Návrh organizační inovace společnosti TISKÁRNA GRAFICO s.r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TISKÁRNA GRAFICO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/6.1.00/11.00510
Zahájení projektu: 15. 2. 2011
Ukončení projektu: 30. 12. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost žadatele doposud fungovala jako čistě obchodní společnost, bez vlastního výrobního programu, pouze poskytující služby formou grafických prací. Majitelé společnosti učinili strategické rozhodnutí zavést ve společnosti žadatele vlastní výrobní program, který směřuje do dvou specifických oblastí polygrafie ? digitální tisk a výroba tiskových desek pro ofsetový tisk.
V rámci této podstatné provozní (procesní) změny dojde k zavedení nového výrobního procesu a v konečném důsledku k podstatným změnám v celém fungování společnosti. Výše uvedené změny budou mít také podstatný dopad zejména v oblasti růstu obratu společnosti. Půjde tedy v podstatě o skokový rozvoj společnosti, který si vyžádá výrazné procesní a organizační změny společnosti tak, aby byla společnost schopna efektivně fungovat i v budoucnu. Procesní a organizační analýza celé společnosti je obsahem předkládaného projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 141 950,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 25 050,00 Kč
Soukromé zdroje: 167 000,00 Kč
 
Celková částka: 334 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena