Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/21.01106
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Díky evropským dotacím z ROP Severovýchod se mohou žáci SOU nábytkářského a Střední odborné školy v Liberci – KateřInkách naučit obsluhovat a programovat jedno z nejmodernějších CNC (počítačem řízených) dřevoobráběcích center německé firmy Homag. Výuka obsluhy a programování probíhá zejména v oborech Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství (3-letý) a Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství (3-letý). Na investici téměř 5,5 mil. Kč se škola podílela částkou 1,5 mil. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 399 426,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 299 949,00 Kč
Soukromé zdroje: 744 318,00 Kč
 
Celková částka: 4 443 694,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena