Rekonstrukce brownfield v Broumově na výrobně skladovací areál firmy ELMON spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ELMON spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000849
Zahájení projektu: 2. 7. 2015
Ukončení projektu: 4. 10. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup a rozsáhlá rekonstrukce stávajícího nevyužívaného areálu (brownfield, č.p. 277) v Broumově. V areálu se nachází hlavní budova s několika přístavky a menší ocelový sklad, obojí projde rozsáhlou rekonstrukcí. Budou rekonstruovány a dobudovány areálové komunikace, osvětlení, oplocení a veškeré přípojky. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která je podmínkou dalšího využití, vznikne moderní výrobně skladovací areál žadatele vč. administrativního zázemí firmy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 025 977,50 Kč
Národní soukromá částka: 12 253 972,50 Kč
 
Celková částka: 22 279 950,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena