Rekonstrukce brownfield v Broumově na výrobně skladovací areál firmy ELMON spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ELMON spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000849
Zahájení projektu: 2. 7. 2015
Ukončení projektu: 4. 10. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Přeměna brownfieldů, neboli nedostatečně využívaných a zanedbaných areálů, na užitečné objekty je aktuálně trendem v mnoha městech. Obnova jednoho takového objektu se za přispění evropských fondů podařila i v Broumově. V rámci ní získala zdejší firma ELMON nový výrobně-skladovací areál i administrativní zázemí.

Původně zanedbaný objekt tak získal nové využití a firma tak může dále rozvíjet své podnikatelské aktivity a podporovat tak růst celé oblasti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 025 977,50 Kč
Národní soukromá částka: 12 253 972,50 Kč
 
Celková částka: 22 279 950,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena