BACing s.r.o. - stroje - II. podání

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BACing s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018098
Zahájení projektu: 31. 1. 2020
Ukončení projektu: 22. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k nákupu nových strojů (dopravník mazanin a aplikační stroj pro foukanou izolaci). Cílem celého projektu je zefektivnit výrobu, zkrátit časovou náročnost vyřízení objednávek a zacílit na nové skupiny konečných odběratelů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 756 238,50 Kč
Národní soukromá částka: 924 291,50 Kč
 
Celková částka: 1 680 530,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena