Nový způsob rehabilitace kardiaků

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25048
Zahájení projektu: 1. 12. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Středisko kardiorehabilitace v Praze 9 je jediným zařízením na území hlavního města, které se zabývá problematikou navracení pacientů po infarktu myokardu a prodělání dalších srdečních chorob do plného občanského, popřípadě i pracovního života (umožňuje-li toto i jejich věk). Vzniklo v roce 2006 jako první etapa rozsáhlejšího inovačního projektu, který vycházel z odborných a výzkumných poznatků jednatelky společnosti Kardioambulance s.r.o. MUDr. Hany Skalické, CSc.Cílem je změna kvality života kontrolovaným řízeným tréninkem u osob středního a vyššího věku. Je zaměřeno na populace osob zatíženou stresem a nesprávnými životními návyky, nemocné s již přítomným srdečním onemocněním a seniory. Obsahem projektu je doplnění technického vybavení o špičkové přístroje, umožňující realizovat nové metody kardiorehabilitace a rozšiřující kapacitu centra. Projekt bude financován v režimu dočasného rámce s podporou 80 %.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 356 376,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 592 301,00 Kč
Soukromé zdroje: 987 170,00 Kč
 
Celková částka: 4 935 848,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena