Modrý Klíč - Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ
Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/21147
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup nemovitosti ve stávajícím areálu žadatele, její dostavba a rekonstrukce a dostavba a rekonstrukce další budovy. Výsledkem projektu bude: 1. Nová služba pro podnikatele a další organizace (NNO a veřejnou správu) - komplexvzdělávacích a školících programů v oblasti zaměstnávání lidí s MP.
2. Kvalitně vybavené referenční pracoviště, sloužící zároveň jako školící centrum pro podnikatele, NNO a zástupce veřejné správy (např. úřady práce) v oblasti zaměstnávání lidí s MP a kombinovanými vadami a zároveň jako zácvikové pracoviště pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením jako forma předprofesní přípravy. Klienti budou systematicky připravováni v dovednostech potřebných pro výkon pomocných pracovníků v kuchyni, v zahradnictví, v sanitářství (s důrazem na úklidové práce) a v recepci, které budou následně vykonávat buď pro domovskou organizaci Škola SPMP Modrý klíč anebo jiný subjekt.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 352 434,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 826 900,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 575 481,00 Kč
 
Celková částka: 35 754 816,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena