Přepravník krmných směsí

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Czernin Dymokury s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000964
Zahájení projektu: 21. 2. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Nákup nového zařízení (přepravník krmných směsí, přepravní bedna), které bude žadatel využívat k rybářskému hospodaření na chovných rybnících rybářského podniku Czernin Dymokury s.r.o

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 385 871,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 128 624,00 Kč
Soukromé zdroje: 514 495,00 Kč
 
Celková částka: 1 028 990,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena