Operační centrum Žatec

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Solar Turbines EAME s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/23.00011
Zahájení projektu: 30. 6. 2010
Ukončení projektu: 27. 1. 2014
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu Operační centrum Žatec je výstavba zařízení světové úrovně na opravu součástek, jež by v regionu střední Evropy přispěla k uspokojení neustále rostoucí poptávky po repasovaných turbínových strojích v Evropě, Africe a na Středním východě (tzv. regionu EAME). Projekt zahrnuje významné investice a vytvoření pracovních míst v Ústeckém kraji, trpícím vysokou nezaměstnaností. Do roku 2012 budou vytvořena tato pracovní místa: 60 vlastních zaměstnanců na pozici opravář, montér, lakýrník atp. 28 externích zaměstnanců - projektantů, odborných techniků atp. 12 zaměstnanců na manažerských, administrativních, účetních, IT a dalších pozicích Do roku 2020 počítáme s celkovým počtem zaměstnanců 450. Výstavba tohoto technologickyvyspělého centra v průmyslové zóně Triangle Ústeckého kraje by měla probíhat v příštích dvou letech, s tím že výroba by měla být spuštěna v roce 2012. Díky umístění centra ve střední Evropě bude společnost Solar Turbines splňovat tři základní kritéria, která jí zajistí dlouhodobý růst a ziskovost: ? Uspokojení rostoucí poptávky klientů z regionu EAME po tom, aby obchod probíhal v jejich čase a místě. ? Snížení nákladů a času na repasování turbín vytvořením distribučního řetězce uprostopy, který bude sloužit potřebám klientů v regionu EAME, a zároveň odklon od stávajícího systému, kdy jsou opravy a repasování prováděny převážně v Severní Americe. ? Zvýšení kapacity nutné k uspokojení předpokládané poptávky po repasovaných strojíc. Projekt zahrnuje pozemní práce a výstavbu velmi moderního a ekologického zařízení na ploše více než 8 hektarů v průmyslové zóně Triangle, dřívějším vojenském prostoru, i využití nejmodernějších strojů a zařízení světové úrovně. Jedná se o technologicky velmi náročný projekt, který dokonale využívá tradice skvělého českého strojírenství a výrobců obráběcích strojů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 127 499 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 499 850,00 Kč
Soukromé zdroje: 224 998 503,00 Kč
 
Celková částka: 374 997 503,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena