Automatizace ve společnosti M.HORT s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: M.HORT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014281
Zahájení projektu: 28. 6. 2019
Ukončení projektu: 9. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci projekt Automatizace ve společnosti M.HORT s.r.o. bude nasazen komplexně ucelený informačně-výrobní systém, který bude zajišťovat a analyzovat data o aktuálním stavu našich výrobních procesů, zakázek, OEE strojů, normy, a bude se snažit pomoci efektivně reagovat na případné odchylky. Vše bude realizováno v souladu s Industry 4.0. Projekt bude dále doplněn nákupem moderních výrobních technologií - lakovací a olepovací centrum.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 886 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 527 700,00 Kč
 
Celková částka: 6 414 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena