Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Stanislav Dohnalík

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Stanislav Dohnalík
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019514
Zahájení projektu: 3. 3. 2020
Ukončení projektu: 20. 12. 2022
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro rozvoj digitalizace a propojenosti podniku online. Nové technologie pomůžou společnosti efektivněji zpracovávat zakázky a zlepší podnikovou komunikaci na úrovni celého podniku. Společnost tak bude schopna dosahovat vyšších tržeb a stane se tak více konkurenceschopnější. tem realizace je výrobní hala vedená v LV 4306, k.ú. Šumperk (764264) na parcelách st. 4745/1, st. 4745/2, st. 4745/3, st. 4746/1, st. 4746/2, st. 4746/3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 186 179,70 Kč
Národní soukromá částka: 19 783 108,54 Kč
 
Celková částka: 35 969 288,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena