Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014285
Zahájení projektu: 12. 6. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je digitální transformace projektů v podobě pořízení nového software systému určeného pro řízení výroby. Především se jedná o rozvoj v oblasti automatizace a digitalizace výrobních procesů. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 301 240,10 Kč
Národní soukromá částka: 13 559 445,90 Kč
 
Celková částka: 20 860 686,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena