Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technologickými a užitnými parametry Pivovaru Rohozec, a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.00606
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 28. 6. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je podpořit zvyšování výkonů i vyšší konkurenceschopnost PIVOVORU ROHOZEC a tím zlepšit jeho pozici na trhu a v souvislosti s tím udržet, případně zajistit nárůst počtu pracovních míst.
Projekt se zaměřuje na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů. V rámci projektu budou realizovány tyto technologie, v rámci kterých budou dodány nové stroje a zařízení:
1.Výroba tlakového vzduchu ý kompresor
? Vysoušení vzduchu
? Tlaková nádoba
? Filtrace
? Nové rozvody tlakového vzduchu

2.Varna
? Teplovodní hospodářství (nádrže, varny, MAR)
? Modernizace zcezovací kádě
? Modernizace mladiné pánve
? í

3.Spilky a sklep
? Přetlačné tanky

4.Stáčírna
? Výroba nových brandů
? Linka na stáčení
? Paster
? Vnější myčka
? Paletizace a depaletizace

Pro zvýšení kvality výroby piva v jednotlivých procesech je nutno zajistit kvalitě K jeho zajištění je potřeba nově pořídit kompletní soubor zařízení na jeho výrobu a následující rozvod s parametry zvyšující efektivnost procesu.
Varna tvoří základní proces výroby piva, který stěžejním způsobem ovlivňuje jeho výslednou chuť i kvalitu. Z toho důvodu musí dojít ke zvýšení jejich technických užitných parametrů, aby lépe vyhověli zvyšujícímu se výstavu piva. S tím souvisí modernizace sladového i mlátového hospodářství, u nichž dojde k jeho kompletní rekonstrukci. V rámci výstavby stáčírny bude v tomto projektu dodán nové zařízení pro výrobu dalších brandů, nová linka na stáčení včetně zařízení na pasterizaci. Součástí bude i nová myčka exterierů lahví a zařízení k paletizačním procesům.
Pro výrobu piva budou dodánynové přetlačné tanky (s vyšší kapacitou) vč. potrubních spojeni, čerpaní a chlazení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 092 585,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 957 515,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 050 101,00 Kč
 
Celková částka: 26 100 201,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena