Automatizace a digitální transformace ve společnosti ORPA Papír a.s.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ORPA Papír a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014251
Zahájení projektu: 11. 5. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je eliminovat nedostatky stávající infrastruktury a pořídit nové, moderní technologie, které umožní zautomatizovat výrobní procesy a zvýšit úroveň digitalizace ve společnosti ORPA Papír a.s. V rámci projektu dojde k pořízení technologií, souvisejících periferií vč. SW a HW pro odvod výroby vedoucí ke zlepšení procesu digitalizace a automatizace výroby s dopadem na posílení celosvětové konkurenceschopnosti žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 094 144,20 Kč
Národní soukromá částka: 18 746 267,80 Kč
 
Celková částka: 28 840 412,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena