Zlepšení tepelně technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Chválkovické sklady Olomouc a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/12.00332
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. má v úmyslu odkoupit následně celkově rekonstruovat a revitalizovat průmyslový objekt v Ostravě -Vítkovicích.
Objekt se skládá z průmyslové haly, administrativní budovy a manipulačních ploch. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, částečně dvoupodlažní průmyslovou halu postavenou na křižovatce ulic Průmyslová ? 1.máje, na pozemku parc.č.3033/1. Stavba obsahuje kanceláře, sociální zařízení, sklady, komunikační a výrobní plochy. Celková zastavěná plocha tvoří 7801m2.
Samotná stavba je z přelomu 40tých a 50tých let 20.století. Kolaudace proběhla v roce 1954. Objekt dříve sloužil jako automobilové opravny. Privatizován byl v roce 1993. Postupně docházelo k utlumování podnikatelské činnosti až do dnešního stavu, kdy je objekt takřka nevyužíván.
Celý objekt je v zásadě v původním stavu, bez zásadnějších oprav či rekonstrukcí.
Naším plánem je objekt zakoupit a provést jeho kompletní opravu / rekonstrukci s následnou revitalizací. Cílem je oživitfungování celého areálu a vytvořit zde menší průmyslový areál podle modelu, který společnost již s úspěchem aplikovala v průmyslové zóně v Olomouci. Celkovou opravou a úpravou prostor by vznikly plochy vhodné pro lehkou výrobu, operativní skladování, služby, prodejny a kanceláře. V jednání je i spolupráce s magistrátem města Ostravy a vyčleněni části kapacit pro potřebu městského podnikatelského inkubátoru.
Mezi hlavní opravy a rekonstrukce patříí:
?střecha - zateplení, přeizolování, nová krytia, okapy, svody
?světlíky - vzhledem k tomu, že jsou součástí nosného systému haly, dojde pouze k jejich opravě, výměně skel, lišt a tmelících materiálů
?fasáda - vyspravení, zateplení
?okna - výměna, nahrazení plastovými
?otopný kového topení s velkými ztrátami na plynové kotle a zářiče, nové rozvody tepla
?podlahy - oprava podlah v celém objektu

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 726 635,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 187 054,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 275 794,00 Kč
 
Celková částka: 13 189 483,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena