Rekonstrukce - tiskárna - BUDOVA DÍLEN BÝVALÉHO AREÁLU STS ŠUMPERK VIKÝŘOVICE

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Ing. Jaromír Janáček
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002044
Zahájení projektu: 21. 8. 2015
Ukončení projektu: 21. 8. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt má za cíl modernizovat a nahradit stávající technicky nevyhovující objekt charakteru brownfield moderní podnikatelskou nemovitostí vhodnou pro užití žadatelem pro jeho polygrafickou výrobu. Jedná se o rekonstrukci jednoho objektu. Předpokládá se, že pořízení budovy typu brownfield i obslužného pozemku bude součástí způsobilých výdajů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 530 261,70 Kč
Národní soukromá částka: 15 314 764,30 Kč
 
Celková částka: 27 845 026,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena