ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO TOS KUŘIM

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TOS KUŘIM - OS,a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.2.00/11.00009
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je vybudování moderního školicího střediska v oblasti strojírenství, tj.výzkum, vývoj, konstrukce, výroba a servis obráběcích strojů, které bude kvalitním zázemím pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů.
Vybudování školicího střediska reaguje na potřebu vyplývající ze zavádění nových technologií a inovací, výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby ve strojírenském průmyslu. Nově vybudovaná infrastruktura na vysoké technologické úrovni bude poskytovat vzdělávací služby s vysokou přidanou hodnotou. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad nejen na příjemce podpory společnost TOS KUŘIM, a.s., ale také na externí podnikatelské subjekty, obec Kuřim, jihomoravský region i stát.
"Předmětem předkládaného projektu je vybudování školicího střediska TOS KUŘIM s moderním vybavením, které zvýší konkurenceschopnost jak výrobků naší společnosti, tak i odbornou úroveň našich zaměstnanců a externích partnerů. Nové prostory školicího střediska budou umístěny v rámci stávající budovy H8B/J ve 2. a 3. NP, které budou rekonstruovány a vybaveny moderními školicími pomůckami a technickým vybavením. Učebny budou přizpůsobeny pro výuku a trénink v následujících oblastech: 1] Modelování, výpočty a prototypování obráběcích strojů a jejich uzlů vč. SW a HW zabezpečení CAD systém + Inventor; 2] Simulace obrábění, obsluhy, optimalizace obrábění a technologie, vč. SW a HW zabezpečení pracovních stanic Heidenhein a Siemens; 3] Simulace oběhu nářadí vč. skladu a evidence nářadí, vč. SW a HW Matrix; 4] Simulace měření, návrhy kontrolních protokolů a návrhy geometrických korekcí, vč. SW a HW zabezpečení. Učebny budou vybaveny i audiovizuálně pro rozvíjení jazykových a dalších odborných znalostí, vč. možností jejich testování.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 270 974,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 930 172,00 Kč
Soukromé zdroje: 9 301 719,00 Kč
 
Celková částka: 15 502 865,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena