Zvýšení výrobní kapacity Pivovaru Neratov

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ŠFN s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020835
Zahájení projektu: 1. 7. 2020
Ukončení projektu: 22. 5. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo pořízení nových strojních technologií - ležácké tanky, chlazení tanků ledovou vodou a plničku lahví. Technologie jsou umístěny do nové budovy, která je v procesu výstavby, na parcele č. 3315/4, kat. území Neratov v Orlických horách. Sídlo žadatele se nachází v bezprostřední blízkosti místa realizace projektu (adresa č. p. 83, 517 61 Bartošovice v Orl. horách). Nákup nových zařízení do výroby bude veden pod kódem CZ-NACE: 11050 Výroba piva.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 471 375,00 Kč
Národní soukromá částka: 576 125,00 Kč
 
Celková částka: 1 047 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena