Systém řízení toku informací ve stavební firmě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: JTA - Holding, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/33.00752
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 27. 3. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Firma JTA působí na trhu ve stavebním odvětví v oblasti rozsáhlejších investičních celků. Tento trh se zejména v období ekonomické krize stal doménou zákazníka, podporovaného snahou dodavatelů docílit co nejnižších cen. Díky snížení stavební výroby dochází k ostrému konkurenčnímu boji mezi dodavateli. Tento fakt vede ke špatně předvídatelnému chování i u zavedených dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Výsledným stavem je neustálý tlak na změny v často kritických termínech, které s sebou navíc přináší obrovský nárůst množství dat, informací a dokumentů. Firmy jsou nuceny stále rychleji uspokojovat potřeby zákazníků a daleko větší množství informací tak musí být zpracováno v mnohem kratším čase.

V oblasti stavební výroby jsou navíc dalšímkomplikujícím faktorem vzrůstající legislativní požadavky, které kladou na firmy vyšší nároky na uchování veškerých dat a dokumentů spojených s podnikáním. Činnost firmy musí být transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelná. Toho lze docílit jedině bezpečným uchování všech relevantních dat a dokumentů.

Stávající ICT, se kterými firma nyní disponuje, jsou pro další období nedostačující, proto se firma rozhodla investovat do nových, navzájem propojených informačních technologií s cílem udrženía zvýšení vlastní konkurenceschopnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 100 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 900 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 12 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena