Řízení toku informací inženýrsko-dodavatelské firmy

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: TEMEX, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/31.00193
Zahájení projektu: 1. 1. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cena, reakce na poptávku, rychlost realizace dodávky a kvalita provedeného díla, to jsou základní atributy, které jsou rozhodující pro udržení firmy na trhu. Navíc tyto tři atributy působí proti sobě, takže udržet celou dodavatelskou soustavu v rozumných dimenzích je velice obtížné a při pár chybách může se firma dostat do existenčních potíží. Postupná realizace zakázky způsobem: nabídka- projekt ?příprava- realizace je v současné době již neakceptovatelný. Při tomto způsobu realizace zakázkyse sice snižuje riziko vzniku chyb ale nepřijatelně se prodlužuje doba realizace. Způsob jak se na trhu udržet je zavedení metody ? virtuálního managementu?, kdy všechny zainteresované složky začnou pracovat na projektu téměř současně. V tomto případě však firma potřebuje dokonale fungující ?změnové řízení?. To znamená, že když jeden útvar požaduje změnu řešení musí se to v co nejkratší době dozvědět všechny ostatní zainteresované strany a ty zase zpětně musí všem sdělit jak na tento původní požadavek reagovaly. To znamená, že ve firmě musí dokonale fungovat toky informací všemi směry. Klasický informační systém není na takovou činnost vybudován a na takové požadavky prostě nestačí. Ovšem zpětně bez takto fungujícího informačního systému nelze ve firmě zavést metodu ?virtuálního managementu? a potažmo firma ztrácí krok s konkurenci na trhu.
Dalším prvkem, který zásadním způsobem ovlivňuje ekonomickou úspěšnost firmy na trhu je opakovatelnost dodávek, která je při inženýrských dodávkách téměř nulová protože se jedná většinou o prototypy nebo jedinečnou dodávku. Zde je řešením vytvořit si ve firmě projektové a konstrukční standardní uzly a z těchto uzlů pak skládat budoucí zakázku. Z tohoto způsobu práce zase vyplývá požadavek řízení toku informací tedy na informační systém.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 271 497,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 400 853,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 672 350,00 Kč
 
Celková částka: 5 344 700,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena