Analytická laboratoř kvality a technologie plnění piva do plechovek a skleněných lahví

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: STAROBĚLSKÝ PIVOVAR, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008501
Zahájení projektu: 2. 4. 2018
Ukončení projektu: 30. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 1. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Starobělský pivovar, a. s. se zabývá výrobou a prodejem vlastního piva a na trhu pivovarnictví a sladovnictví působí od roku 2014. Důvodem investice projektu je diverzifikace produktů a služeb pivovaru, které by zvýšily konkurenceschopnost malých a středních podniků na regionálním trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 307 864,50 Kč
Národní soukromá částka: 4 042 945,50 Kč
 
Celková částka: 7 350 810,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena