Materiálně - technická podpora studijních oborů aplikované chemie

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/05.00397
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Železném Brodu získala nové materiálně – technické vybavení. Konkrétně pořídila vybavení pro učebnu pro nově zavedený obor Aplikovaná chemie. Vzniklo tak zázemí pro kvalitní a moderní výuku odborných předmětů pomocí ICT.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 209 234,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 213 394,00 Kč
 
Celková částka: 1 422 629,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena