MVE Čerychův jízek

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Ing. Jiří Čáp
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.10017
Zahájení projektu: 7. 9. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Jedná se o průtočnou, příjezovou, levobřežní MVE pro využití hydroenergetického potenciálu lokality, který je dán možnostmi popsanými provozními soubory v přiloženém dokumentu ?MVE Čerychův jízek - popis díla? (Spád = 2,3 m, Q90 = 20 m3/sec, Qa = 16,42 m3/sec). Celkový instalovaný výkon 400 kW.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 900 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 100 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 26 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 40 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena