Aktivní účast na veletrzích v oboru výroby kompletních kol k mechanickým vozíkům pro tělesně postižené

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: DELFI REHAB spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009079
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Na základě obchodní strategie je cílem společnosti intenzivně a profesionálně působit na globálním veletrhu REHACARE (Düsseldorf, Německo) po 3 roky (2017-2019). Tato cesta je efektivnější, než účast na menších regionálně zaměřených veletrzích, kde efekt z účasti nepřevýší náklady. Globální veletrh je centrum setkávání subjektů z oboru z celého světa, a tedy jde o ideální krok pro vstup na nové trhy, např. USA, Čína, Indie, Austrálie. Další cílové trhy: Východní Evropa, Skandinávie, Německo.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 092 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 092 000,00 Kč
 
Celková částka: 2 184 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena