Sací bagr

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybníkářství Pohořelice a.s.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000849
Zahájení projektu: 1. 2. 2020
Ukončení projektu: 15. 11. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení nového sacího bagru. V současné době  firma vlastnila sací bagr, který firma pořizovala před zhruba 35ti lety. A z tohoto důvodu pořídili nový sací bagr, který je důležitý pro odbahňování jejich rybníků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 745 725,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 248 575,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 994 300,00 Kč
 
Celková částka: 9 988 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena