Snížení energetické náročnosti firmy FEIFER-kovovýroba, spol. s r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: FEIFER-kovovýroba, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/11.20025
Zahájení projektu: 3. 9. 2007
Ukončení projektu: 23. 12. 2008
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti současného provozu firmy, což bude mít pozitivní vliv na ekologii (mj. též snížení emisí CO2). Tento cíl odpovídá environmentální politice naší firmy. Obsahem projektu je zateplení výrobních hal (I., II. a III.) a administrativní budovy, decentralizace vytápění a instalace solárních kolektorů pro ohřev vody.
Sekundárním efektem realizace projektu bude získání nových znalostí o solárních produktech a možnostech výroby energií z obnovitelných zdrojů. Naše společnost do budoucna uvažuje o výrobě solárních kolektorů nebo o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Po skončení projektu hodláme i nadále pokračovat ve snižování energetických ztrát a to zejména v souladu se závěry a doporučeními energetického auditu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 595 984,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 811 057,00 Kč
Soukromé zdroje: 8 110 563,00 Kč
 
Celková částka: 13 517 604,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena