Rekonstrukce a rozšíření výrobních prostor na parc.č. 660/1 a 342/2 k.ú. Jedlí

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: R E N O S T A V, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007620
Ukončení projektu: 14. 1. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozebrání a demolice objektů, které jsou majetkem žadatele, a výstavby nové budovy pro výrobu. Jedná se o 3 objekty, jež jsou využívány k výrobě a skladování, avšak jejich technický stav je nedostačující. Všechny objekty leží na jedné parcele č. 342/2 v k.ú. Jedlí a jsou zaregistrovány v databázi Brownfields.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 567 294,71 Kč
Národní soukromá částka: 16 301 485,29 Kč
 
Celková částka: 24 868 780,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena