Aktivity firmy OLTIS Group na zahraničních trzích

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OLTIS Group a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009073
Zahájení projektu: 27. 3. 2018
Ukončení projektu: 28. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Firma OLTIS Group plánuje v letech 2018 a 2019 účast na několika významných mezinárodních veletrzích a výstavách, přičemž se chce v souladu se svojí strategií zaměřit na akce pořádané v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Německu. Jako marketingová podpora aktivní účasti na zvolených veletrzích a výstavách budou vytištěny cizojazyčné letáky, složky a profily firmy. Účast firmy na stanovených veletrzích a výstavách bude inzerována i v odborných zahraničních časopisech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 730 065,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 730 065,00 Kč
 
Celková částka: 3 460 130,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena