Rozvoj společnosti Havlík Opal

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.00594
Zahájení projektu: 10. 9. 2010
Ukončení projektu: 6. 11. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Od vzniku společnosti se tato společnost převážně zaměřovala na pekárenskou výrobu a od roku 1996 se specializovala v plném rozsahu na výrobu trvanlivého pečiva, konkrétně na výrobu trvanlivých tyčinek se sýrem. Odbyt výrobku neustále stoupal a od roku 2005 je výrobní závod v Osoblaze vytížený na 100% kapacity výroby a to přesto, že došlo k výrazným stavebním úpravám a rozšíření výrobních ploch, včetně osazování výkonnější technologií.
Další stavební rozšíření výrobního závodu již nepřipadá v úvahu, poněvadž v Osoblaze chybí inženýrské sítě, není provedena plynofikace a jsou silně omezené dopravní komunikace v uvedené oblasti. Proto v roce 2009 zakoupila společnost areál bývalé pekárny PENAM v Bruntále na Opavské ulici, který svoji rozlohou, inženýrskými sítěmi a dopravní obslužností umožní další rozvoj společnosti, tzn. zvýšení výroby a odbytu. V současné době se dokončují stavební úpravy, byla provedena celková generální oprava keramických obkladů stěn a podlah ve výrobních prostorách, provedeny nové rozvody vody, elektroinstalace a oprava kanalizace. Dále byla provedena montáž nového topení a výměna oken. Všechny náklady spojené s touto rekonstrukcí byly čerpány z provozních prostředků společnosti.

V současné době nejsme schopni pokrýt objednávky odběratelů a současně nelze podepsat další kontrakty s dalšími významnými zájemci o naše výrobky např. Metro Slovensko a další. Odhadujeme, že už v prvním roce zahájení výroby v nové provozovně jsme schopni navýšit prodej o více jak 30%.
Abychom však toho cíle dosáhli, a zároveň udrželi na trhu konkurenceschopnost, je nezbytně nutné, aby došlo k modernizaci výrobní technologie, a tím došlo ke zvýšení výroby a hlavně ke snížení energetické náročnosti. Dle provedených studií by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti výrobních technologií a u některých energetických jednotek v rozmezí až od 25% do 30%.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 343 399,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 766 483,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 109 882,00 Kč
 
Celková částka: 10 219 764,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena