Výzkumné a Vývojové centrum spolecnosti Viking Mašek v divizi Nejdek

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Viking Mašek, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000870
Zahájení projektu: 3. 7. 2015
Ukončení projektu: 20. 3. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem je vybudováním samostatného VaV centra v objektu naší divize v Nejdku. Jde o nákup strojního a měřícího vybavení, a nákup pozemku a budovy. Úkolem centra bude vývoj speciálních kartonovacích balících strojů o vysoké rychlosti, které souvisí s naším postupujícím průnikem na nové trhy po celém světě. Na základě marketingových podkladů naše firma předpokládá, že zásluhou nových výsledků VaV centra, dojde k nárůstu výroby minimálně o 25 %.v dané kategorii produktů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 350 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 350 000,00 Kč
 
Celková částka: 6 700 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena