TECHMANIA SCIENCE CENTER

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Techmania Science Center o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0159
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt TECHMANIA SCIENCE CENTER je projektem Science Learning Centra, tj. významného, vysoce atraktivního centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s celostátním dopadem. Výstupem projektu TSC je dobudovaná městská zóna v Plzni zaměřená na volnočasové a vzdělávací aktivity v rámci popularizace výzkumu a vývoje a vědy a techniky. Součástí plánovaného komplexu TECHMANIA SCIENCE CENTER jsou 2 hlavní budovya okolní prostory včetně parkoviště pro autobusy a osobní vozy. V budově SCIENCE CENTER (SC) budou umístěny expozice (Edutorium, stálé expozice, putovní expozice), dílny, laboratoře, konferenční prostory a prostory pro předvádění vědecko-technické show. V budově PLANETARIUM bude umístěno planetárium, virtuárium a expozice na téma Vesmír.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 459 728 988,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 81 128 645,00 Kč
 
Celková částka: 540 857 633,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena