Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0094
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) představuje projekt vybudování nového výzkumného centra v rámci Západočeské univerzity v Plzni, který zásadním způsobem rozšíří unikátní výzkumnou a vývojovou infrastrukturu univerzity i celého plzeňského regionu. Záměrem předkládaného projektu je vybudovat moderní flexibilní (ve smyslu kompaktní, projektově orientované a řízené) multioborové vědecko-výzkumné pracoviště, které bude v níže definovaných oblastech svého výzkumného programu přednímevropským institutem disponujícím unikátní vědecko-výzkumnou infrastrukturou a vysoce erudovanými vědecko-výzkumnými týmy. Výzkumné práce v rámci RICE budou s ohledem na velmi úzké vazby zkoumaných vědeckých problémů koncentrovány pouze do jednoho výzkumného programu nesoucího název "Inteligentní průmyslové systémy". Výzkumný program bude zaměřen na následující oblasti: (1) výzkum nových koncepcí pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace; (2) materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy; (3) výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií; a (4) diagnostika a identifikace systémů. Nedílnou součástí projektu je vybudování nové přístavby k Fakultě elektrotechnické, které bude představovat výzkumný areál RICE. Tyto laboratorní a zkušební prostory budou v rámci realizace projektu vybaveny špičkovou laboratorní a přístrojovou technikou pro realizaci náročných výzkumných úkolů. V rámci realizace projektu dojde přímo k vytvoření cca 33 nových pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje a potenciálně dalších pracovních míst u spolupracujících VaV partnerů v aplikační sféře.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 525 825 375,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 92 792 713,00 Kč
 
Celková částka: 618 618 088,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena