Výzkum nového technologického řešení se zaměřením na biochar

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Advanced Medical Solutions s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022072
Zahájení projektu: 24. 9. 2020
Ukončení projektu: 17. 2. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Ve spolupráci s výzkumnou institucí budou provedeny zkoušky a analýzy vzorků biouhlu zpracovaných v rámci procesu testování inovativního řešení mikrovlnné depolymerizace, resp. mikrovlnné torrefakce, při zpracování různých odpadů obsahujících organický podíl. Cílem je získání know-how, které umožní identifikovat možnosti uplatnění pevného uhlíkatého zbytku/biouhlu (jako produktu mikrovlnné torrefakce) v zemědělství, ale také k nezemědělskému využití (zelené střechy, fasády apod.).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 292 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 97 500,00 Kč
 
Celková částka: 390 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena