Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000437
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt CoGraDS za cíl zodpovězení klíčových otázek kosmologie, jimiž jsou podstata temné hmoty a temné energie a platnost Einsteinovy Obecné teorie relativity. Těmito otázkami se bude zabývat mezinárodní tým vědců z nově založeného Central European Institute of Cosmology (CEICO) na FZÚ. Projekt umožní technologické pokroky v oblasti fotosenzorů se zvýšenou citlivostí v červeném a infračerveném spektru. Poskytne také nové vědomosti o fyzice počátků a vývoje vesmíru na malých i velkých škálách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 114 579 368,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 979 005,87 Kč
Národní soukromá částka: 8 029 388,15 Kč
 
Celková částka: 160 587 763,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena