Softwarový adaptér pro řídící systém CNC stroje s řídícím systémem Heidenhain

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: v-tech s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012684
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vývoj softwaru pro jednosměrnou komunikaci mezi řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 a již vyvinutým a používaným softwarem pro monitorování výroby využívající standardu MT-Connect. Cílovou skupinu uživatelů tvoří menší podniky zaměřené na CNC výrobu, kterým tento software umožní komplexní analýzu vytíženosti a odhalení slabých míst ve využití strojů při výrobě. Na základě této analýzy je možné navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení produktivity výroby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 235 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 78 600,00 Kč
 
Celková částka: 314 400,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena