Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TATRA TRUCKS a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000026
Zahájení projektu: 2. 6. 2015
Ukončení projektu: 1. 9. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel. Realizace projektu bude spočívat v pořízení nezbytných strojů/přístrojů a zařízení vč. potřebného SW/HW vybavení určeného pro VaV ve společnosti TATRA TRUCKS, a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 60 000 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena