Inovace - unikátní robotický manipulátor - uchopovač

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GRIPPER SYSTEMS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010109
Zahájení projektu: 18. 4. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Žadatel vyvinul zcela unikátní robotický manipulátor schopný manipulace s širokou škálou břemen a širokou škálou pohybů s nimi. Unikátnost zařízení je v jeho univerzálnosti a zároveň schopnosti manipulovat s břemeny v drahách, které byly dosud možné pouze lidskou silou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 933 404,20 Kč
Národní soukromá částka: 3 585 271,80 Kč
 
Celková částka: 6 518 676,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena