Vývojové centrum AVAPS

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AVAPS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000283
Zahájení projektu: 9. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost AVAPS se zabývá vývojem a výrobou protipožární ochrany ve stavebnictví (vrata, uzávěry). Cílem projektu je vybudovat nové vývojové centrum firmy AVAPS, jehož součástí je zázemí pro konstrukci a vývoj, ale zejména zázemí pro indikativní zkoušky požární odolnosti dle různých norem. V rámci projektu bude vystavěna nová budova centra včetně kompletního zázemí a technologického vybavení. Výsledkem projektu bude celkové zvýšení dynamiky vývoje firmy a tím I posílení na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 716 036,29 Kč
Národní soukromá částka: 11 716 036,29 Kč
 
Celková částka: 23 432 073,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena