BAKTERIOFÁG - VÝZKUM A VÝVOJ BAKTERIOFÁGOVÉHO VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA SALMONELOVÁ ONEMOCNĚNÍ PRASAT

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SEVARON s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012070
Zahájení projektu: 6. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt bude zaměřen na výzkum a vývoj nového léčivého přípravku na salmonelová onemocnění prasat (pracovní název X-FAG) na bázi existujících bakteriofágových kmenů. Konečným cílem výzkumně-vývojových prací bude funkční vzorek biologického charakteru (veterinárního léčiva) a certifikovaná metodika.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 695 913,61 Kč
Národní soukromá částka: 2 737 356,39 Kč
 
Celková částka: 6 433 270,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena