Axiální ložisko řízení ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000067
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 23. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt spočívá v inovaci výroby a montáže sestavy ložiska řízení nákladních automobilů. Nový typ ložiska byl vyvinut a otestován ve spolupráci s řadou dalších společností a vědecko-výzkumných pracovišť. Výsledky testů v několika sledovaných klíčových parametrech jasně prokázaly vyšší užitnou hodnotu nového typu ložiska. Inovace spočívá kompletní změně konstrukčního řešení a díky tomu možnosti zavedení plně automatizovaného procesu montáže. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektovém záměru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 267 452,60 Kč
Národní soukromá částka: 17 210 983,40 Kč
 
Celková částka: 26 478 436,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena