Autonomní energetické centrály

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ATREA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004894
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která nařizuje snižování spotřeby energie a využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Předmětem projektu je vývoj autonomní energetické centrály, která umožní vytápění, větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a přípravu teplé vody ve všech typech budov s primárním požadavkem na využití obnovitelných zdrojů, zejména pak s výhledem nové generace budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 251 819,78 Kč
Národní soukromá částka: 2 320 181,22 Kč
 
Celková částka: 5 572 001,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena