Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Karlova
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt EFSA-CDN podpoří excelentní interdisciplinární výzkum na FaF UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Jeho cílem je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 180 851 550,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 31 914 979,50 Kč
 
Celková částka: 212 766 530,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena