Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0030
Zahájení projektu: 29. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Primárním cílem je zřídit nový ústav (Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů, preklinického vývoje, v ojedinělých případech dotažení až do fáze časných ověřovacích klinických zkoušek typu proof-of-concept. Infrastrukturální část projektu bude soustřeďovat v jednotné platformě jednotlivé "core facilities" s jedinečnými technologiemi. Bude vytvořeno 5 core facilities (Bioinformatika a biostatistika, Zvířecí modely, Genomika, Proteomika a Buněčná biologie), které budou poskytovat klíčové technické služby pro žadatele, partnery a externí uživatele.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 751 295 795,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 126 763 482,00 Kč
 
Celková částka: 878 059 277,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena